Νιτρικό νάτριο

Νιτρικό νάτριο

Η Epoch Master® είναι μεγάλης κλίμακας κατασκευαστής και προμηθευτής νιτρικού νατρίου στην Κίνα. Ως προμηθευτής νιτρικού νατρίου της Μαλαισίας. Έχουμε πλούσια εμπειρία εξαγωγής στην αγορά της Νότιας Ασίας.

Αποστολή Ερώτησης

περιγραφή προϊόντος

Κωδικός : 2204003
Στοιχείο : SN
Χημική ονομασία : Νιτρικό νάτριο
Αλλο όνομα : αλάτι Χιλής, νίτρο σόδας
Αρ. CAS: 7631-99-4
Μοριακό βάρος : 84.99
Μοριακός τύπος : NNaO3
EINECS: 231-554-3
H. S ΚΩΔΙΚΟΣ : 3102500000


Δάσκαλος της Εποχής

Θα αφοσιωθούμε στην προσφορά της σειράς νιτρικού νατρίου στα τρόφιμα και τα χημικά με τις πιο ενθουσιώδεις εξειδικευμένες υπηρεσίες για τη χημική φόρμουλα νιτρικού νατρίου. Ελπίζουμε ειλικρινά ότι όλοι οι πελάτες θα δημιουργήσουν μακροπρόθεσμη και αμοιβαία επωφελή συνεργασία μαζί μας.Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για την εταιρεία μας, επικοινωνήστε μαζί μας τώρα. απαιτήσεις, παρέχουμε αποσύνθεση νιτρικού νατρίου με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας της εξυπηρέτησης πελατών, βελτιώνουμε συνεχώς την ικανότητα νιτρικού νατρίου που χρησιμοποιεί τη χημική βιομηχανία και παρέχουμε πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Καλωσορίζουμε ειλικρινά τους φίλους να διαπραγματευτούν επιχειρήσεις και να ξεκινήσουν συνεργασία μαζί μας. Ελπίζουμε να συμμετάσχουμε χέρια με φίλους σε διαφορετικές βιομηχανίες για να δημιουργήσουν μια εξαιρετική επωνυμία master.


Παράμετρος νιτρικού νατρίου (Προδιαγραφές)

Αυτή η σύσταση ισχύει μόνο για το προϊόν που αναφέρεται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας, που παρέχεται από εμάς και για την προβλεπόμενη χρήση. Κατά τη διάλυση ή ανάμειξη με άλλες ουσίες και υπό συνθήκες που αποκλίνουν από αυτές που αναφέρονται στο EN374, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή γαντιών εγκεκριμένων CE.


ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

1.1 Πληροφορίες για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

α) Φυσική κατάσταση στερεό

β) Χρώμα Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

γ) Οσμή άοσμη

δ) Σημείο τήξεως/σημείο πήξης Σημείο τήξεως: 308 °C

ε) Αρχικό σημείο βρασμού και περιοχή βρασμού 380 °C

στ) Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο) Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο.

ζ) Ανώτατα/κατώτερα όρια ευφλεκτότητας ή εκρηκτικών ουσιώνï¼ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

η) Το σημείο ανάφλεξης δεν αναβοσβήνει

i) Θερμοκρασία αυτανάφλεξης Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

ι) Θερμοκρασία αποσύνθεσης Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

κ) pH 5,5 - 8,0 στα 50 g/l στους 20 °C

ιβ) Ιξώδες Ιξώδες, κινηματικό: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

m) Υδατοδιαλυτότητα 874 g/l στους 20 °C - διαλυτό

ιδ) Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό Δεν ισχύει για ανόργανες ουσίες

o) Πίεση ατμών Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

p) Πυκνότητα 2,26 g/cm3 στους 20 °C Σχετική πυκνότητα Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

ιζ) Σχετική πυκνότητα ατμών Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

r) Χαρακτηριστικά σωματιδίων Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

ιθ) Εκρηκτικές ιδιότητες Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

κ) Οξειδωτικές ιδιότητες Η ουσία ή το μείγμα ταξινομείται ως οξειδωτική με την κατηγορία


Περιγραφή

Σύντομη περίληψη

Το νιτρικό νάτριο είναι ένα λευκό στερεό με τύπο NaNO3. Είναι πολύ διαλυτό στο νερό και είναι επίσης μια καλή πηγή νιτρικών ανιόντων, το οποίο χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό από πολλές βιομηχανίες. Όντας διαθέσιμο ως φυσικός πόρος, το νιτρικό νάτριο εξορύσσεται εκτενώς για να καλύψει την τεράστια ζήτηση του μέχρι τον 20ο αιώνα.

Τα νιτρικά άλατα δεσμεύονται μέσα στο ορυκτό και χρησιμεύουν ως η κύρια πηγή νιτρικού νατρίου μέχρι τον 20ο αιώνα. Ο Γερμανός χημικός Fritz Haber και ο Carl Bosch ανέπτυξαν μια διαδικασία για τη σύνθεση νιτρικών αλάτων σε βιομηχανική κλίμακα.

Διαδικασία Παραγωγής

Μέθοδος 1: Εξόρυξη: Το νιτρικό νάτριο και τα νιτρικά του άλατα μπορούν να εξορυχθούν από το μετάλλευμα caliche στη Χιλή και το Περού. Για περισσότερο από έναν αιώνα, η προμήθεια νιτρικών αλάτων εξορύσσονταν καθαρά από τη Χιλή και το Περού. Τα εξορυσσόμενα νιτρικά άλατα επεξεργάζονται, καθαρίζονται και τυποποιούνται για βιομηχανική κατανάλωση. Ωστόσο, με την αύξηση της ζήτησης για νιτρικό νάτριο, απαιτούνται εναλλακτικές μέθοδοι πριν εξαντληθούν τα φυσικά αποθέματα.

Μέθοδος 2: Διαδικασία Haber: Το νιτρικό νάτριο κατασκευάζεται σε βιομηχανική κλίμακα χρησιμοποιώντας υδρογόνο και αέριο άζωτο, με την παρουσία καταλύτη CaO. Καθώς η αντίδραση είναι εξώθερμη, είναι θερμοδυναμικά ευνοϊκή υπό συνθήκες χαμηλής πίεσης 200-ατμοσφαιρικής πίεσης. Χρησιμοποιώντας αυτή τη διαδικασία, παράγεται αμμωνία και μπορεί να μετατραπεί σε νιτρικό εύκολα μέσω της διαδικασίας νιτροποίησης.

Μέθοδος 3: Εξουδετέρωση: Το νιτρικό νάτριο μπορεί επίσης να παραχθεί εξουδετερώνοντας το νιτρικό οξύ με ανθρακικό νάτριο. Εναλλακτικά, η ανάμειξη νιτρικού αμμωνίου με υδροξείδιο του νατρίου, διττανθρακικό νάτριο ή ανθρακικό νάτριο μπορεί επίσης να δώσει νιτρικό νάτριο.


Εφαρμογή

Κλωστοϋφαντουργία: Το νιτρικό νάτριο χρησιμοποιείται στη βαφή και την εκτύπωση υφασμάτων. Χρησιμοποιείται στην κατασκευή αζωχρωστικών και για οξειδωτικές βαφές και εκτυπώσεις με βαφές leuco vat. Είναι ένα ευέλικτο λευκαντικό για κυτταρινικά, συνθετικά και μείγματα, ειδικά μείγματα πολυβαμβακιού. Είναι επίσης ασφαλές για τις συνθετικές ίνες που είναι ευαίσθητες στα αλκάλια. Το νιτρικό νάτριο είναι μη ευαίσθητα μεταλλικά ιόντα και σκληρό νερό υπό όξινες συνθήκες.

Βιομηχανία τροφίμων: Το νιτρικό νάτριο είναι επίσης ένα πρόσθετο τροφίμων που χρησιμοποιείται ως συντηρητικό και σταθεροποιητικό χρώματος σε αλλαντικά και πουλερικά. Αναγράφεται με τον αριθμό INS 251 ή τον αριθμό E E251. Έχει εγκριθεί για χρήση στην ΕΕ, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

Άλλες Εφαρμογές: Το νιτρικό νάτριο χρησιμοποιείται επίσης σε αντισηπτικά οδοντικά στοματικά διαλύματα, βιομηχανία λυμάτων για προαιρετική αναπνοή μικροοργανισμών και στερέωση χρώματος, λίπασμα, κατασκευή γυαλιού υψηλής αντοχής και παρασκευή πυρίτιδας.


Hot Tags: Νιτρικό νάτριο, Κατασκευαστές, Προμηθευτές, Κίνα, Αγορά με έκπτωση, Τιμοκατάλογος, Εργοστάσιο, Σε απόθεμα, Προσφορά, TDS, MSDS, Προδιαγραφή

Σχετική Κατηγορία

Αποστολή Ερώτησης

Μη διστάσετε να δώσετε το ερώτημά σας στην παρακάτω φόρμα. Θα σας απαντήσουμε σε 24 ώρες.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept